Εργασίες & Μεταφράσεις Ιωάννινα

Εργασίες & Μεταφράσεις

Υπηρεσίες - Ιωάννινα

Ημ. 25.01.2017

Αναλαμβάνω με άμεση παράδοση και σε γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική, Ιταλική, Γαλλική
α) Ε ρ γ α σ ί ε ς (μαθημάτων, πτυχιακές, μεταπτυχιακές, Erasmus)
--> Δ ώ ρ ο: αρχείο παρουσίασης (PowerPoint)
β) Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ι ς
Πολυετής εμπειρία.
Σχετικές αγγελίες με Εργασίες & Μεταφράσεις


Τσιγγάνικη χαρτομαντεία Βάβα Τσαρόμπνιτσα
Ημ. 08.09.2019
Τσιγγάνικη χαρτομαντεία Βάβα Τσαρόμπνιτσα

Τσιγγάνικη χαρτομαντεία Βάβα Τσαρόμπνιτσα (Η Μεγάλη Κυρία ).
Συγγραφέας του βιβλίου ...
Υπηρεσίες - Ιωάννινα
Καταχώρησε δωρεάν αγγελίες για τα Ιωάννινα και την Ήπειρο