Εργασίες & Μεταφράσεις Ιωάννινα

Εργασίες & Μεταφράσεις

Υπηρεσίες - Ιωάννινα

Ημ. 25.01.2017

Αναλαμβάνω με άμεση παράδοση και σε γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική, Ιταλική, Γαλλική
α) Ε ρ γ α σ ί ε ς (μαθημάτων, πτυχιακές, μεταπτυχιακές, Erasmus)
--> Δ ώ ρ ο: αρχείο παρουσίασης (PowerPoint)
β) Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ι ς
Πολυετής εμπειρία.
Σχετικές αγγελίες με Εργασίες & Μεταφράσεις
Καταχώρησε δωρεάν αγγελίες για τα Ιωάννινα και την Ήπειρο