ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ιωάννινα


Μαθήματα - Ιωάννινα

Ημ. 28.10.2016

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα σε φοιτητές/φοιτήτριες των τμημάτων Φυσικής και Μαθηματικών στα κάτωθι:1) Μιγαδικός Λογισμός και Ολοκληρωτικοί μετασχηματισμοί 2) Γραμμική άλγεβρα και στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας 3) Διαφορικές εξισώσεις 4) Απειροστικός Λογισμός Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV 5) Διαφορική Γεωμετρία 6) Διανυσματικός Λογισμός 6) Κβαντική Θεωρία Ι,ΙΙ, 7) Ηλεκτροδυναμική Ι,ΙΙ 8) Κλασική Μηχανική Ι,ΙΙ 9) Προχωρημένες Σπουδές στη Διαφορική Γεωμετρία και Θεωρία Πολυπτυγμάτων
Σχετικές αγγελίες με ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ


Ιδιαίτερα  μαθήματα  Φυσικής  και Μαθηματικών
Ημ. 21.08.2019
Ιδιαίτερα μαθήματα Φυσικής και Μαθηματικών

Έμπειρος καθηγητής Φυσικής απόφοιτος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με Μεταπτυχιακό στη διδακτική ...
Μαθήματα - Ιωάννινα


noimage at ipiros.eu
Ημ. 20.03.2019
Ιδιαίτερα Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα για φοιτητές του τμήματος Φυσικής στα πεδία: Κβαντική ...
Μαθήματα - Ιωάννινα


Ιδιαίτερα Μαθήματα
Ημ. 22.08.2019
Ιδιαίτερα Μαθήματα

Καθηγήτρια Φυσικής, με προϋπηρεσία και διδακτική εμπειρία, υποψήφια μεταπτυχιακός του Τμήματος ...
Μαθήματα - Ιωάννινα


noimage at ipiros.eu
Ημ. 14.04.2019
Πανεπιστημιακά μαθήματα

Απόφοιτη του τμήματος μαθηματικών Ιωαννίνων παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε φοιτητές οικονομικού ...
Μαθήματα - Ιωάννινα
Καταχώρησε δωρεάν αγγελίες για τα Ιωάννινα και την Ήπειρο