Ιδιαίτερα Μαθήματα Πιάνου Ιωάννινα


Μαθήματα - Ιωάννινα

Ημ. 08.09.2019

Πιανίστα με δίπλωμα πιάνου με Άριστα παμψηφεί και αποφοιτος του τμήματος Μουσικών Σπουδών στην κατεύθυνση εκτέλεσης πιάνου με πτυχίο Άριστα (8.53) παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα πιάνου σε όλες τις ηλικίες και επίπεδα καθώς και προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα πιάνου για εισαγωγή σε μουσικές σχολές. Υπάρχει χώρος ειδικά διαμορφωμένος με δύο πιάνο, για τα μαθήματα.
Σχετικές αγγελίες με Ιδιαίτερα Μαθήματα Πιάνου


noimage at ipiros.eu
Ημ. 29.01.2019
Ιδιαίτερα Μαθήματα Πιανου

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα πιάνου όλων των επιπέδων με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους ...
Μαθήματα - Ιωάννινα


noimage at ipiros.eu
Ημ. 27.08.2019
Ιδιαίτερα μαθήματα πιάνου

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα πιάνου από διπλωματούχο πιανίστα και απόφοιτο του ...
Μαθήματα - Ιωάννινα


noimage at ipiros.eu
Ημ. 20.03.2019
Ιδιαίτερα Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα για φοιτητές του τμήματος Φυσικής στα πεδία: Κβαντική ...
Μαθήματα - Ιωάννινα


noimage at ipiros.eu
Ημ. 11.10.2019
Ιδιαίτερα μαθήματα

Αγγλόφωνη καθηγήτρια με εμπειρία και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών σε ...
Μαθήματα - Ιωάννινα
Καταχώρησε δωρεάν αγγελίες για τα Ιωάννινα και την Ήπειρο