Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ιωάννινα


Εργασία - Ιωάννινα

Ημ. 01.04.2019

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , επιθυμεί να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό TE/ΠE εξειδικευμένο στα φωτοβολταϊκά συστήματα και στη μελέτη μεγάλης κλιμακας Φωτοβολταϊκών Πάρκων και ανεμογεννήτριών .Αρμοδιότητες

- Σχεδιασμός ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης.

- Σχεδιασμός φωτοβολταϊκών έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας (1-500ΚW) από την αρχή μέχρι τον εκτελεστικό σχεδιασμό

- Αλληλεπίδραση με προμηθευτές

- Δημιουργία προσφορώνΑπαραίτητα προσόντα

- Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ή και Μηχανολόγου Μηχανικού)

- Καλή γνώση MS office, Autocad

- Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές σχηματικές αναπαραστάσεις χαμηλής και μέσης τάσης.

- Άριστη γνώση Αγγλικών

- Ισχυρές οργανωτικές ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου.

- Ομαδικό πνεύμα.Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα: 2ετής εμπειρία στον σχεδιασμό φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων βιομηχανικής κλίμακας ή 2ετής εμπειρία στο σχεδιασμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χαμηλής η υψηλής τάσης. Επαγγελματική εμπειρία με διεθνείς πελάτες και έργα. Επίβλεψη επιτόπιας εγκατάστασης/εμπειρία σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και ανεμογεννητριες.

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Περιοχή : Ιωάννινα

Παρακαλώ αποστολή email : info@hagenergy.gr ή επικοινωνήστε στο 6949088993 , 6945871356
Σχετικές αγγελίες με Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Καταχώρησε δωρεάν αγγελίες για τα Ιωάννινα και την Ήπειρο