Μαθηματικά - Φυσική Ιωάννινα


Μαθήματα - Ιωάννινα

Ημ. 12.10.2019

Βραβευμένη από την Μαθηματική Εταιρεία, πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών Ιωαννίνων, με φροντιστηριακή εμπειρία και πείρα στα ιδιαίτερα μαθήματα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου καθώς και Φυσικής Γυμνασίου, με μεθοδικότητα και υπευθυνότητα. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων παρέχονται φυλλάδια ασκήσεων και θεωρίας.




Σχετικές αγγελίες με Μαθηματικά - Φυσική


Ιδιαίτερα Μαθήματα Χημείας & Βιολογίας (Skype)
Ημ. 30.01.2020
Ιδιαίτερα Μαθήματα Χημείας & Βιολογίας (Skype)

Πτυχιούχος Χημικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ιατρική Χημεία με Εμπειρία ...
Μαθήματα - Ιωάννινα




Καταχώρησε δωρεάν αγγελίες για τα Ιωάννινα και την Ήπειρο