ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ιωάννινα


Εργασία - Ιωάννινα

Ημ. 02.02.2018

Η Εταιρεία Nextcom

με 25χρονη παρουσία στον κλάδο της διαφήμισης και με έδρα τα Ιωάννινα

ΖΗΤΑ για το γραφείο της στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ με καθήκοντα Στελέχους Οικονομικού Αναλυτή
Απαιτούμενη Εμπειρία / Γνώσεις / Προσόντα:
• ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης με επιθυμητή μεταπτυχιακή εκπαίδευση
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
• Άριστη γνώση των εφαρμογών του Ms Office (κυρίως excel).
• Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε Α.Ε.
• Εμπειρία σε συναλλαγές με δημόσιους οργανισμούς
• Επίτευξη των στόχων μέσα σε προγραμματισμένους χρόνους και προθεσμίες.
• Οργανωτικές κριτικές και αναλυτικές ικανότητες, μεθοδικότητα και συνέπεια.
• Επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας μέσα σε ομάδα.
• Παρακολούθηση και εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής της εταιρίας, σε ημερήσια βάση.
• Δημιουργία και συντήρηση του οικονομικού reporting (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων, ταμειακές ροές, κλπ) σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας καθώς και προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων.
• Συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και άλλων αποφάσεων.
• Προετοιμασία αναφορών σε σχέση με την πορεία των ανεξόφλητων / εισπράξεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nextcom.gr
Σχετικές αγγελίες με ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ FRANCHISE ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ
Ημ. 14.01.2020
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ FRANCHISE ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

-Είσαι τραπεζικός ή στέλεχος επιχείρησης που έλαβες εθελουσία έξοδο και αναζητάς ...
Εργασία - Ιωάννινα
Καταχώρησε δωρεάν αγγελίες για τα Ιωάννινα και την Ήπειρο