Τεχνικός Η/Υ Ιωάννινα


Εργασία - Ιωάννινα

Ημ. 24.09.2018

Η CINTECH Ε.Ε., εταιρία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής, με έδρα τα Ιωάννινα ενδιαφέρεται να προσλάβει Μηχανικό Πληροφορικής για απασχόληση στους τομείς τεχνικής υποστήριξης, service υπολογιστών και εγκαταστάσεις δικτύων.

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σχολών Πληροφορικής
 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντικείμενο συναφές με τη θέση
 Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου
 Επικοινωνιακές δεξιότητες

Αποστολή Βιογραφικών – Αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email: mkantza@cintech.gr
Σχετικές αγγελίες με Τεχνικός Η/Υ
Καταχώρησε δωρεάν αγγελίες για τα Ιωάννινα και την Ήπειρο