ΖΗΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Ιωάννινα


Εργασία - Ιωάννινα

Ημ. 08.11.2018

Ζητείτε νέος ηλικίας 25-35 ετών με γνώσεις στο μοντάρισμα-συναρμολόγηση-τοποθέτηση επίπλων.
Τυχόν εμπειρία σε ξυλουργικές εργασίες θα ληφθεί υπόψιν.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947606098 Γιώργος
Σχετικές αγγελίες με ΖΗΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Καταχώρησε δωρεάν αγγελίες για τα Ιωάννινα και την Ήπειρο