κομμωτής - κομμώτρια Ιωάννινα


Εργασία - Ιωάννινα

Ημ. 04.04.2019

ζητείται πεπειραμένος-η κομμωτής-τρια με ικανοτητες επικοινωνίας και συνεργασίας όρεξη για δουλεία ,διάθεση εξέλιξης . Ενδιαφέρον για πλήρη ή για μερική απασχόληση. Δίνεται μίσθος και ασφάλιση.
Σχετικές αγγελίες με κομμωτής - κομμώτρια
Καταχώρησε δωρεάν αγγελίες για τα Ιωάννινα και την Ήπειρο