παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων Ιωάννινα


Μαθήματα - Ιωάννινα

Ημ. 13.11.2019

Τεταρτοετής φοιτήτρια του Π.Τ.Δ.Ε Ιωαννίνων παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά όλων των τάξεων δημοτικού καθώς και την δημιουργική απασχόληση των παιδιών!
- Πιστοποίηση στη γνώση γραφής Braille
-Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας
Σχετικές αγγελίες με παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων
Καταχώρησε δωρεάν αγγελίες για τα Ιωάννινα και την Ήπειρο